Kommer snart!

Våran serverhost är på gång att uppdatera PHP till 7.2 under Nov/Dec och vårat nuvarande forum har då sonika självdött av skräck.

Ett helt nytt forum kommer att komma under 2019.

För alla The Swedes medlemmar, var vänlig och använd våran Discord server eller (slutna) Facebook Grupp under tiden.

DISCORD